top of page

After These Things

with Matthew Berka

This collaborative work was made over 4 years and centred around artists' filming trips to Two Tree Island and Erith Marshes in London. Inspired by the imagination of world pre and post humanity, this piece experiments with the cornerstones of our being,  seeing and interacting. The film's composition is akin to a poem rather than a linear script. The text from Gerald Murnane's 'Inland' gives the viewers a clue to the puzzle of this film.

"I learned that no thing in the world is one thing; that each thing in the world is two things at least, and probably many more than two things. 

I learned to find a queer pleasure in staring at a thing and dreaming of how many things it might be.

 

No thing was one thing. 

 

Beside every path that I followed, some plant had the look or feel of human skin. Parts of the flowers of plants had the shapes of parts of men and women. Each thing was more than one thing. The long green leaves bunched around the agapanthus were the grass skirts of women who were naked above their waists. But any one of those leaves, if I put my hand in among them, was the strap of leather that my teachers at school brought down with all the strength of their arms on the palms of boys for punishment.”

 

“Each thing was more than one thing.”

 

“I have found a way of watching a thing that shows me what I never see when I look at the thing.

If I watch a thing from the sides of my eyes, I see in the thing the shape of another thing.”

Inland

Gerald Murnane, 1988

"Nauczyłam się że żadna rzecz na świecie nie jest tylko jedną rzeczą; każda rzecz na świecie jest conajmniej dwoma, a prawdopodobnie wiele więcej niż dwoma rzeczami.

Nauczyłam się znajdować przyjemność w gapieniu się na jedną rzecz, i marzeniu o tym iloma innymi rzeczami ta mogłaby być.

 

Nic nie było jedną rzeczą.

 

Przy każdej ścieżce którą podążałam jakieś rośliny wyglądały albo były w dotyku jak ludzka skóra.

Części kwiatów tych roślin miały kształt

części ciał mężczyzn i kobiet.

Każda rzecz była więcej niż jedną rzeczą.

Długie zielone liście zbite wokół agapanta były trzcinowymi spódniczkami kobiet o nagich torsach.

Kiedy wsunęłam moją dłoń pomiędzy te liście poczułam skórzany pas którymi moi nauczyciele karali chłopców, bijąc ich dłonie z pełną siłą swoich własnych ramion.”

 

“Każda rzecz była więcej niż jedną rzeczą.”

 

“Znalazłam sposób przyglądania się rzeczy, który ujawnia to 

czego nie widzę kiedy patrzę na rzecz.

Kiedy oglądam rzecz od poboczy moich oczu, widzę w rzeczy kształt kolejnej rzeczy.”

Inland

Gerald Murnane, 1988

translatied to Polish by Dominika Kieruzel, 2020

bottom of page